Struktura szkoły

 LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego

 Dyrektorem  LIX Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego jest mgr Dorota Grabiec.

Wicedyrektor ds. dydaktycznych mgr  Mirosław Patoleta.

Wicedyrektor ds. sportu mgr Magdalena Schab.

Opiekę na każdą klasą sprawuje wychowawca oraz jego zastępca, a pracę wychowawcy wspiera koordynator. W szkole uczniowie mogą liczyć  na pomoc i opiekę pedadoga, psychologa. Na terenie szkoły działa Samorząd Uczniowski Liceum oraz Rzecznik Praw Ucznia Liceum.

Nasza szkoła oferuje:

– przyjazną uczniowi, wykwalifikowaną kadrę nauczycieli,

– opiekę medyczną każdego dnia

– dostęp do dobrze wyposażonych pracowni przedmiotowych,

– pracownie informatyczne i multimedialne, które otrzymaliśmy w ramach projektów współfinansowanych

ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego- “Pracownie komputerowe dla szkół”,

– bibliotekę i czytelnię z bogatym księgozbiorem i dostępem do Internetu,

– możliwość korzystania ze szkolnej stołówki,

– możliwość korzystania z siłowni oraz sal gimnastycznych a także boisk szkolnych,

– zajęcia sportowe prowadzone są również na specjalistycznych obiektach sportowych AWF.

liceum ogólnokształcacym jest pięć klas:

 klasa A – ukierunkowana na dziennikarstwo,

– klasa B – ukierunkowana na sport,

– klasa C- ukierunkowana na turystykę i rekreację,

– klasa D – klasa piłkarska (od  roku szkolnego 2010/2011 profil- gry zespołowe),

– klasa E – interdyscyplinarna.

Related Posts