Internat – pliki do pobrania

  • Regulamin Internatu – plik

 

  • Zarządzenie nr 577/2018 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z internatów w szkołach m.st. Warszawy:  – plik

 

  • Uchwała nr LXV/1787/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do internatów zorganizowanych w szkołach ponadgimnazjalnych / ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę: – plik

  • Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do internatów – plik

 

  • Wniosek/ Oświadczenia – plik

 

  • Tabele rekrutacja do internatu – plik

 

  • deklaracja o kntynuowaniu zamieszkania w Internacie – plik

 

Related Posts