Patron

Janusz Kusociński Janusz Kusociński – Urodził się w Warszawie 15 stycznia 1907 roku. Dzieciństwo spędził w Ołtarzewie koło Ożarowa.    Jego ojciec Klemens Kusociński pracował jako urzędnik kolejowy. Rodzina była liczna, Janusz Kusociński miał dwóch starszych braci (jeden z nich zginął w 1920 roku pod Zamościem jako podoficer 2. pułku ułanów) i trzy siostry. Kusociński chodził do szkoły podstawowej przy […]

Read more

Struktura szkoły

 LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego  Dyrektorem  LIX Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego jest mgr Dorota Grabiec. Wicedyrektor ds. dydaktycznych mgr  Mirosław Patoleta. Wicedyrektor ds. sportu mgr Magdalena Schab. Opiekę na każdą klasą sprawuje wychowawca oraz jego zastępca, a pracę wychowawcy wspiera koordynator. W szkole uczniowie mogą liczyć  na pomoc i opiekę pedadoga, psychologa. Na terenie szkoły […]

Read more

Dzwonki

Dzwonki od dnia 1 września 2018 r.  lekcja Plan “A” Plan “B”  1 7.00-7.45 7.00-7.45 2 7.50-8.35 7.50-8.20 śniadanie 3 8.40-9.25 śniadanie 8.30-9.00 4 9.35-10.20 9.10-9.40 5 10.25-11.10 9.50-10.20 6 11.15-12.00 obiad 10.30-11.00 7 12.25-13.10 obiad 11.10-11.40 8 13.30-14.15 11.50-12.20 obiad 9 14.20-15.05 12.40-13.10 obiad 10 15.10- 15.55 13.30-14.00

Read more

Szkoła – pliki do pobrania

Statut Szkoły – plik (pdf) Szkolny program profilaktyczno – wychowawczy – plik (pdf) Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w LIX Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Warszawie – plik (pdf) Regulamin Biblioteki – plik (pdf) Regulamin wycieczek i zgrupowań sportowych – plik (pdf) Regulamin sprzętu sportowego – plik (pdf) Regulamin stołówki – plik (pdf) Oświadczenie Rodzice – plik (pdf) Oświadczenie Rodzice – plik (doc) Oferty ubezpieczeń: Oświadczenia proszę dostarczyć […]

Read more